ארכיון פעילויות 

נאום אורי אבנרי בהפגנה הישראלית-פלסטינית באבו-דיס


אנחנו עומדים לרגלי המפלצת וקוראים לציבור בישראל:

אל תגידו: לא ידענו!

אל תגידו: לא ראינו!

אל תגידו: לא שמענו!

אנחנו עומדים לרגלי מפלצת - מפלצת טורפת שלום.

מפלצת טורפת דו-קיום. מפלצת טורפת ביטחון.

מפלצת טורפת את ירושלים ואת הארץ כולה.

למקימי הזוועה הזאת אנחנו אומרים:

אתם בונים חומה. אנחנו בונים גשר.

אתם בונים חומה של שנאה, של ניתוק, של הפרדה, של אפרטהייד.

אנחנו בונים גשר בין עם לעם, גשר של שלום, גשר של שותפות.

אתם מדברים על ביטחון אבל חושבים על מלחמה, מלחמה שאין לה סוף,

מלחמה שבה יהרגו זה את זה ישראלים ופלסטינים שאפילו עוד לא נולדו.

אנחנו פועלים למען שלום בין שני עמי הארץ,

שלום שרק הוא יביא ביטחון לכולנו, ישראלים ופלסטינים,

לדור הזה ולדורות הבאים.

כאן, בירושלים המזרחית, בירת המדינה הפלסטינית שתקום, אנחנו מכריזים:

החומה תיפול!

שרון ייפול!

ממשלת יש"ע, ממשלת רשע, ממשלת פשע, תיפול !

יחד, רק יחד, ישראלים ופלסטינים, פלסטינים וישראלים,

נביא שלום לארץ כולה ולעיר ירושלים, בירת ישראל ובירת פלסטין!

שתי מדינות, שתי בירות, בלי חומות, בלי גדרות -- ועתיד אחד משותף לכולנו.