דעות


הלקח שלא נלמד מאת עמוס גבירץ 4.11.2021
עוד...

KeyError at <Products.ZCatalog.Catalog.mybrains object at 0x2b5184b4>

KeyError at <Products.ZCatalog.Catalog.mybrains object at 0x2a4d1d9c>

KeyError at <Products.ZCatalog.Catalog.mybrains object at 0x18fbd93c>

KeyError at <Products.ZCatalog.Catalog.mybrains object at 0x18fbd144>

KeyError at <Products.ZCatalog.Catalog.mybrains object at 0x1fce4414>

KeyError at <Products.ZCatalog.Catalog.mybrains object at 0x1fce45f4>