דעות


הלקח שלא נלמד מאת עמוס גבירץ 4.11.2021
עוד...

KeyError at <Products.ZCatalog.Catalog.mybrains object at 0x1c5fcaf4>

KeyError at <Products.ZCatalog.Catalog.mybrains object at 0x1c5fc5cc>

KeyError at <Products.ZCatalog.Catalog.mybrains object at 0x1c5fcc5c>

KeyError at <Products.ZCatalog.Catalog.mybrains object at 0x2ae23d4c>

KeyError at <Products.ZCatalog.Catalog.mybrains object at 0x2ae23a54>

KeyError at <Products.ZCatalog.Catalog.mybrains object at 0x2a7e384c>