ארכיון פעילויות 

גוש שלום פונה אל הציבור ה"רוסי"


"חלמנו על זה הרבה זמן, ועכשיו יש ביכולתנו לפתוח במבצע יחיד-במינו," אמר דובר "גוש שלום" בפתח מסיבת-עיתונאים שהתנהלה בעיקר בשפה הרוסית. המסיבה נערכה ב"בית סוקולוב" בתל-אביב ביום א' (19.9) והוזמנו אליה נציגי כל כלי-התקשורת דוברי-הרוסית בארץ. עשרה מהגדולים שבהם היו מיוצגים בה.

"תהום רובצת בין תנועת-השלום ובין הציבור דובר-הרוסית," אמר אורי אבנרי, מפעילי הגוש. "איננו יכולים להשלים עם זה. אנחנו לא מקבלים את הדעה הנפוצה במחנה-השלום כאילו מיליון דוברי-רוסית חושבים כולם באותה הצורה, וכולם ימניים קיצוניים, שונאי-ערבים ושונאי מחנה השלום."

מסיבת-העיתונאים נועדה לפתוח מבצע נרחב וממושך. ערב יום-כיפור יופצו כתוספות לשני העיתונים הרוסיים "וסטי" ו"גלובוס", 60 אלף עותקים של החוברת "אמת מול אמת" בשפה הרוסית. חוברת חדשה זו הופיעה עד כה רק בעברית ובאנגלית (ובחו"ל תירגמו אותה גם בגרמנית ובהולנדית), ותופיע בקרוב בערבית. היא משליכה אור חדש לגמרי על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מקורותיו ומהלכיו. הנוסח הרוסי הוא העתק מדויק של המקור העברי, הן בתוכנו והן בצורתו. גם על כריכתו מופיעה האזהרה: "זהירות! זה מסמך חתרני. הוא מערער את המוסכמות שעליהן בנוי הקונסנזוס הלאומי."

"גוש שלום", שאינו משופע באמצעים, החליט להשקיע את המשאבים הדרושים למבצע זה מתוך ההכרה שאי-אפשר להגיע לשלום מבלי שחלקים חשובים של ציבור דוברי-הרוסית יצטרפו למחנה-השלום. "אני חושב שכולנו חטאנו כאשר התעלמנו מהציבור החשוב הזה, כשם שהתעלמנו מהציבור המזרחי," אמר אבנרי, בציינו שכל התקשורת הרוסית בארץ נוקטת קו ימני-קיצוני ומבודדת את הציבור הדובר-רוסית מהזרם המרכזי בציבור הישראלי.

הוא הוסיף ש"הציבור הישראלי מחולק לחמישה מגזרים כמעט שווים - האשכנזי הוותיק, המזרחי, הדתי-חרדי, יוצאי ברית-המועצות-לשעבר והאזרחים הערביים. לא נוכל להצליח במאבק על השלום כשאנחנו מסתמכים על שני מגזרים (האשכנזי-הוותיק והערבי) בלבד, ואיננו עושים נפשות בשלושת המגזרים האחרים."

בד בבד עם הפצת רבבות עותקי החוברת, פתח "גוש שלום" במבצע של רצועות-פרסום באתרי-אינטרנט הכתובים ברוסית, יחסי-ציבור ומודעות בתקשורת הרוסית. בקרוב יתווסף מדור רוסי באתר האינטרנט של "גוש שלום".