המסר של השבוע 

מהלך מדיני - בשום אופן לא! אז מה כן?

מיד עם הקמת הממשלה

הצהירו בנט ולפיד

שהם בשום אופן

לא ינהלו תהליך מדיני

מול הפלסטינים.

כל נסיון לעשות זאת

עלול להרגיז את

מפלגות הימין

השותפות בממשלה!

ממשלת השינוי

הוקמה כדי לעסוק

במגיפת הקורונה

ובמחירי הדיור

ובעוד בעיות חשובות.

היא גם בהחלט יכולה

לנהל תהליכים מדיניים

מול מדינות ערביות

המרוחקות אלפי קילומטרים

ולהזמין את נציגיהן

לפסגות היסטוריות.

אבל עם הפלסטינים?

בשום אופן לא!

האם עכשיו

יש מקום

למחשבה שניה

בענין הזה?

לא! בשום אופן לא!

הסכסוך העקוב מדם

שוב מתפרץ

בעוצמה אדירה

ברחובות ערי ישראל.

האם זמן נורא כזה

הוא העיתוי הנכון

לעשות מאמץ

להגיע לשלום

ולשים קץ

לשפיכות הדמים?

מה פתאום? איזה

רעיון משוגע!