המסר של השבוע 

הצהרת בלפור ב-1917 וזכויות האדם של הפלסטינים ב-2021

השבוע לפני 104 שנה

פרסמה ממשלת בריטניה

את הצהרת בלפור

והביעה תמיכה בהקמת

בית לאומי לעם היהודי.

בסוף תקופת המנדט

האשימה התנועה הציונית

כי בריטניה כבר

אינה מקיימת

את התחייבויותיה

על פי הצהרת בלפור.

מבחינת הציונים, היתה בכך

הצדקה מלאה לאחוז בנשק,

לפתוח במרד ולהרוג מאות

חיילים ושוטרים בריטים.

אולם בהצהרת בלפור

נקבע תנאי ברור:

הקמת "הבית הלאומי"

מותנית בכך שלא

יפגעו זכויותיהן של

"הקהילות הלא יהודיות",

כלומר של התושבים

הערבים בפלסטינה.

האם יכול גם

הציוני הנלהב ביותר

לטעון ברצינות

שמדינת ישראל,

"הבית הלאומי",

עמדה ועומדת

בתנאי שנקבע

בהצהרת בלפור?