המסר של השבוע 

עימותים א-סימטריים

עימותים אלימים בירושלים
התקשורת הישראלית הציגה תמונה סימטרית:
"מפגינים יהודים" אל מול "מפגינים ערבים"
והמשטרה הנייטרלית חוצצת ביניהם.
ראש הממשלה נתניהו קרא
ל"הרגעת הרוחות מכל הצדדים".

התיאור הזה לא לוקח בחשבון
את העובדות הבסיסיות.
ירושלים המזרחית היא עיר כבושה.
מתנחלים משתלטים על בתים
ומשליכים דיירים פלסטינים לרחוב
בעזרתה הפעילה של משטרת ישראל.
בתי המשפט של מדינת ישראל
הוציוא צווי גירוש חדשים
למאות תושבים בשייח ג'ראח.

המפגינים הערבים הם צעירים פלסטינים
המתקוממים נגד הכיבוש והדיכוי.

המפגינים היהודים הם גזענים קיצונים
הצורחים "מוות לערבים!".

30/04/21