המסר של השבוע 

מי כאן רוצה להקריב בהמות ולשפוך דם אנושי?

בעולם העתיק היתה

הקרבת קרבנות

מרכז הפולחן הדתי.

המאמינים היו אמורים

לחוות התעלות דתית

למראה הבהמות

הנשחטות ומבותרות.

לאחר חורבן

המקדש בירושלים

הנהיגה היהדות

תפילה בפומבי

כתחליף להקרבת קרבן

ובעקבותיה הלכו

הנצרות והאיסלאם.

כיום, מקומות פולחן דתי

שוב אינם בתי מטבחיים.

על תרומה זאת

לתרבות האנושית

זכאית היהדות

להתפאר ולהשתבח.

בימינו קמו חבורה

של פרובקטורים

פנאטים ואכזרים

המבקשים לחגוג

את חג הפסח

בשחיטת גדיים אומללים

ולעשות זאת באחד

האתרים הקדושים ביותר

לדת האיסלאם.

הם יכולים לרשום הצלחה:

המקום הרגיש ביותר

במזרח התיכון

אחוז בלהבות

של אלימות מסלימה.

ממשלה ישראלית אחראית

חייבת להבהיר:

אכן, בית המקדש היהודי

היה פעם במקום הזה.

מזה 1300 שנה

זהו מקום פולחן מוסלמי

ומוסלמי בלבד.

כך היה וכך ישאר,

אם איננו רוצים להסחף

למלחמת דת נוראה.

לרשות יהודים

הרוצים להתפלל

עומדת בקרבת מקום

רחבת הכותל המערבי

ובה מקום רב

לרבבות מתפללים.

מי שרוצים את

בית המקדש

מתבקשים לחכות

לביאת המשיח.

לפי עקרונות היהדות

הוא עשוי להגיע

כל יום.

אז קצת סבלנות בבקשה!