המסר של השבוע 

מצור ימי? איזו נבזות!

חיל הים הרוסי

מטיל מצור על

חופי אוקראינה

ומונע לחלוטין

הגעת ספינות.

בישראל ציינו

אמצעי התקשור

את המצור הימי הזה

כביטוי נוסף של

תוקפנות רוסית

הראויה לגינוי.

תושבי רצועת עזה

ישמחו לשמוע

שבאיחור גדול

מתחילים ישראלים

להתנגד להטלת

מצור ימי.