המסר של השבוע 

ישראל בעטה שער עצמי

"ישראל בעטה

שער עצמי

לעיני כל העולם"

אמר השר

נחמן שי.

אין ספק

שהדברים נכונים.

אבל הסיבה החשובה יותר

למה בשום אופן לא צריך

להכריז על

ארגוני זכויות אדם

כ"ארגוני טרור"

אינה בגלל

שמעשה כזה

לא נראה טוב

בדעת הקהל העולמית.

יותר חשוב:

זהו מעשה פסול

מכל וכל

בפני עצמו

ומתאים רק

למשטרים דיקטטוריים.