המסר של השבוע 

הגמל אינו מסוגל לראות את הדבשת של עצמו.

רוב אזרחי ישראל מקבלים

כדבר מובן מאליו

שמדינת ישראל דואגת

לגורלו של טייס שבוי אחד

שנעלם לפני 35 שנה,

ומוכנה גם לנקוט

בפעולות חטיפה

כדי למצוא עליו

שביב מידע.

רוב אזרחי ישראל

כלל אינם מסוגלים להבין

מדוע הפלסטינים

דואגים לגורלם של

אלפי אסירים מבני עמם

הכלואים בישראל

ומדוע ארגונים פלסטינים

מוכנים גם לנקוט

בפעולות חטיפה, כדי

לשחרר אסירים אלה.

הגמל אינו מסוגל לראות

את הדבשת של עצמו.