המסר של השבוע 

בנט נושא בכל האחריות

ראש הממשלה בנט

הודיע במפורש

שלא יהיה שום תהליך מדיני

עם הפלסטינים.

במלים אחרות, הוא הודיע לפלסטינים

שאין להם שום תקוה

להשתחרר מהכיבוש הישראלי

באמצעות משא ומתן

ובכך סגר וחסם בפניהם כל דרך

להשיג את חרותם

באמצעים בלתי אלימים.

ששת האסירים

שקיימו בריחה נועזת מהכלא

ונערצים בידי בני עמם

כלוחמי חופש

עשויים להתגלות

כמנהיגי המרד הפלסטיני החדש.

האחריות המלאה

לכל מה שיקרה מעתה והלאה

מונחת על כתפיו של

נפתלי בנט.