המסר של השבוע 

ענין לויכוח קונקרטי

האם זה מוסרי
לנקום במשפחה שלמה
על מעשה שעשה
אחד מבני המשפחה?

זהו לא רק נושא
לדיון פילוסופי מופשט
בין ישראלים לבין עצמם.

גם מי שחושבים
שלפלסטינים אין זכויות
ומותר להחריב בית משפחה
ולהשליך ילדים קטנים לרחוב
לא יוכלו להתעלם
מהתנגדותו הנחרצת
של נשיא ארצות הברית.

14/07/21