המסר של השבוע 

אי אפשר להתעלם מהנושאים האמיתיים

לפני הקמת הממשלה
בה שותפים ימין ושמאל
נאמר שהממשלה הזאת
לא תעסוק בנושאים
אידאולוגיים שנויים במחלוקת.

רק שבוע עבר , והממשלה החדשה
רוצה לחוקק חוק שיאסור על
ערבים אזרחי ישראל
להתחתן עם בני ובנות זוג
פלסטינים מהגדה המערבית.

האם יכול להיות חוק
יותר אידאולוגי מזה
ויותר שנוי במחלוקת?

21/06/21