המסר של השבוע 

שום רגעי חסד

האם צריך לאפשר לאלפי
מתנחלים מהימין הקיצוני
"לרקוד עם דגלים"
בלב הרובע המוסלמי בירושלים,
להתגרות בתושבים הפלסטינים,
בשירים גזעניים גסים,
ולהסתכן בהתלקחות גדולה חדשה,
בירושלים, בגבול עזה
ובארץ כולה?

מארגני "ריקוד הדגלים"
היו במשך שנים רבות
שותפיו הפוליטיים והאידאולוגיים
של נפתלי בנט.
האם הוא ירצה ויוכל
לבלום אותם
ביומו הראשון כראש ממשלה?

זה יהיה מבחנה הראשון
של "ממשלת השינוי".

12/06/21