המסר של השבוע 

לא שהות רבה

ראשי "גוש השינוי" החלו
במשא ומתן להקמת
ממשלה בלי נתניהו

בדיוק באותו זמן
מתרחשת במזרח ירושלים
תבערה גדולה
בגלל התכניות לגרש
מאות תושבים פלסטינים
מבתיהם בשייח ג'ראח
ולהכניס מתנחלים במקומם.

לממשלה החדשה ,אם תקום,
לא תהיה שהות רבה להתחמק
מנושאים שנויים במחלוקת ...