המסר של השבוע 

גנבים בלילה

באמצע הלילה באו
15משפחות מתנחלים
בליווי כוחות משטרה גדולים
לסילוואן שבמזרח ירושלים.
הם התמקמו בבתים פלסטינים.
בבוקר, הדגל הכחול לבן
כבר התנוסס על הגגות
ומאבטחים חמושים
תפסו עמדות מסביב.
עוד שלב בוצע בתהליך
יהוד שכונת סילוואן
וסילוק התושבים הפלסטינים.

כל זה התרחש
ביום הזיכרון לשואה.
לא שהגנבים
ראו בכך איזה פסול...

16/04/21