המסר של השבוע 

לדבר בשפה המשונמכת

הערבית כבר איננה
שפה רשמית במדינת ישראל
בעקבות חוק הלאום.

אבל איזה פלא!
ביבי, שאינו מסוגל לרסן
את מפרי הסגר החרדים
וחושש שהצלחה בחיסון
לא תספיק כדי לזכות בבחירות
עם כלכלה הרוסה,
אז ביבי מתחיל לדבר
בשפה המשונמכת
כדי לגרד כמה קולות סוג ב'.

05/02/21