המסר של השבוע 

לכולם יש משפחות לפרנס

פואד סבטי ג'ודה, בן 48
מהכפר עירק אל טיה
לא קיבל אישור לעבוד בישראל.

כדי לפרנס את ארבעת ילדיו
הוא, כמו אלפי אחרים,
חצה כל בוקר
פרצה בגדר ההפרדה.

ביום ראשון השבוע הגיע ג'יפ צבאי.
החיילים ירו מטח כבד
של רימוני גז מדמיע.

פואד סבטי ג'ודה לא ידע
שבליבו יש פגם נסתר.
אבל פגם נסתר בלב,
שאינו מפריע לחיים הרגילים,
עלול לגרום למוות
בשאיפת מנה גדולה של גז מדמיע.
וזה מה שקרה.

האם הפועלים האחרים,
אשר ראו אותו נופל ומת,
יפסיקו לחצות את הגדר כל בוקר?
לא. לכולם יש משפחות לפרנס.

29/01/21