המסר של השבוע 

להוריד אותו מהכסא

ביבי מחשיב עצמו כמלך
כמו אחיו התאום
שעדיין יושב בבית הלבן.
וילדיהם הם היורשים.

המצביעים בארצות הברית
הורידו את המלך טראמפ מכסאו.
זוהי השראה ותקווה לישראלים
גם מהמלך ביבי אפשר להיפטר.

20/11/20