המסר של השבוע 

אפשר להתגבר על כוחות ההרס

"ביום המאד מיוחד הזה
ברצוני להודות
לאחינו ואחיותינו באמריקה.
ברצוני להודות להם
על שהראו לנו
שאפשר להגן על הדמוקרטיה
ולהתגבר על כוחות ההרס.
להודות להם על
שנתנו לנו תקוה חדשה!"

(הזמר אביב גפן
בסיכום עצרת הזכרון
בכיכר רבין בתל אביב,
זמן קצר לאחר החדשות
על תוצאות הבחירות בארה"ב.)

13/11/20