המסר של השבוע 

של מי המדינה הזאת?

השאלה הפוליטית האמיתית
במדינת ישראל היא:
של מי המדינה הזאת?
של כ-ו-ל-ם בלי הבדל
דת גזע ומין?
או שהיא רק
של היהודים?

השאלה הפוליטית האמיתית
בארצות הברית היא:
של מי המדינה הזאת?
של כ-ו-ל-ם בלי הבדל
דת גזע ומין?
או שהיא רק
של הלבנים?

קדחת בחירות מובטחת...

06/11/20