המסר של השבוע 

כולם פוזרו בכוח, אבל...

צעירים בתל אביב הפגינו
בדרישה להתפטרות נתניהו.
המשטרה פיזרה אותם בכוח.
התקשורת בישראל דיווחה בהרחבה.

חרדים בבני ברק סרבו
לסגור בתי כנסת.
המשטרה פיזרה אותם בכוח.
התקשורת בישראל דיווחה בהרחבה.

פלסטינים בכפר קדום
הפגינו במחאה על כך
שמתנחלים השתלטו על
הדרך הראשית לכפרם.
הצבא פיזר אותם בכוח.
התקשורת בישראל
כנראה לא שמעה על זה.

09/10/20