המסר של השבוע 

מה שהיה נכון אז, ונכון גם היום

לפני בדיוק מאה שנה
חתם חיים וייצמן,
שעתיד היה להיות
נשיא מדינת ישראל,
הסכם שנראה מבטיח
עם האמיר פייסל
שעמד להיות מלך עיראק.

מה זה הביא?
מיד אחר כך פרצו
מהומות דמים ביפו –
הראשונה בשרשרת ארוכה
של מלחמות ואינתיפאדות.

מה שהיה נכון אז, ונכון גם היום:
אין טעם לעשות עסקות
עם מלכים רחוקים
בלי להגיע להסכמה
עם שכנינו הישירים.

19/09/20