המסר של השבוע 

רווחה זמנית

הפסקת אש היא
בשורה טובה
לחקלאים ישראלים
ששדותיהם לא ישרפו
ולדייגים עזתים
שיוכלו לצאת לים.
מטוסים ישראלים
לא יצאו להפציץ
ובבתי עזה
יחוזר זרם החשמל.

אבל כל עוד נמשך
המצור הישראלי
החונק את רצועת עזה
זוהי רווחה
זמנית בלבד.

04/09/20