המסר של השבוע 

האחד ביולי

האחד ביולי הגיע ועבר.
סיפוח לא היה.
ובגלל שהקורונה חזרה,
אף אחד לא ממש שם לב.

מה יהיה באחד באוגוסט
ובאחד בספטמבר?
כנראה, יותר אנשים יהיו
חסרי עבודה וחסרי הכנסה.

אם כן, תתכנס הממשלה
לישיבה חגיגית
ותחליט שהסיפוח יתבצע
בדיוק שבוע
לאחר ביאת המשיח.