המסר של השבוע 

בחירות חירום?

"אל מול הקורונה, עלינו
להקים ממשלת חירום!"
זעק נתניהו לפני חודשיים.
עכשיו, הקורונה חוזרת -
ונתניהו מאיים לפרק את
אותה ממשלת חירום.
למה? בגלל הסיפוח
שמעניין רק 4% מהתושבים.
אבל: נראה שהסקרים
מחמיאים לליכוד.

אז נראה בספטמבר
מה יקרה כאשר
מיליון מובטלים
ילכו במציאות לקלפי.