המסר של השבוע 

...אבל הסיפוח חשוב יותר

שבועות שלמים
השמיע נתניהו
קריאה דרמטית
להקים מיד
"ממשלת חרום לאומית"
למלחמה בקורונה.

עכשיו מסתבר
שבעצם, מה שהוא רצה
זאת ממשלת סיפוח.