המסר של השבוע 

באותו היום

לרועים הפלסטינים
בבקעת הירדן
אין הרבה אמצעים
נגד הקורונה.

אבל הם הקימו שני אוהלים
שישמשו כמרפאה
ועוד כמה אוהלים
לבידוד מי שיחלו.

חיילים ודחפורים נשלחו
להרוס את המרפאה.
זה היה ביום חמישי עבר
בדיוק באותו זמן שבו
גנץ חיבק את ממשלת נתניהו.