המסר של השבוע 

רמיסה

נגד וירוס הקורונה
נפתח חסינות
במוקדם או במאוחר.
אבל ההפיכה בחסות הקורונה
ורמיסת כל מה שנותר
מהנורמות הדמוקרטיות
עלולה להפוך את ישראל כולה
לשטח תחת שלטון כיבוש.