המסר של השבוע 

מתימטיקה ודמוקרטיה

מושגי יסוד במתימטיקה:
62 זה יותר מ-58.

מושגי יסוד בדמוקרטיה:
כל האזרחים שווים.
כל חברי הכנסת שווים.
לכולם בלי הבדל
דת גזע ולאום
הזכות להשתתף
בכל ההליכים,
כולל הקמת ממשלה.