המסר של השבוע 

ביחד להציל את העתיד של כולנו

חצי מאזרחי ישראל החליטו
שדמגוג לאומן וגזען,
נגדו הוגשו שלושה
כתבי אישום חמורים,
הוא האדם המתאים
להנהיג את המדינה הזאת.

אבל – החצי השני
אינם רוצים את נתניהו.
את החצי הזה צריך
לארגן ולגבש למאבק.
מאבק ברחוב,
מאבק בכנסת,
מאבק בבתי המשפט,
אזרחים יהודים וערבים
מאוחדים במאבק
להציל את העתיד
של כולנו.