המסר של השבוע 

תקווה דלה

אל מה אפשר לקוות
מתוצאות הבחירות
בשבוע הבא?

שיסתיים שלטון נתניהו.
שלא יהיו סיפוחים
ולא פגיעה נוספת
במערכת המשפטית.

ואולי אפילו אפשר לקוות
שתהיה ממשלה אשר
תעשה משהו טוב.