המסר של השבוע 

גשר אחד יותר מדי

האם תביא תכנית טראמפ
שלום עם הפלסטינים?
כמובן שלא.

האם תביא שלום
בין נתניהו וגנץ?
גם זה לא.

האם היא תיתן לנתניהו
אור ירוק לשכוח מהשלום
ולהתחיל לספח בגדול?

אולי זה גשר אחד יותר מדי
אפילו עבור טראמפ.