המסר של השבוע 

הפרדוקס האיראני

מדינה המייצרת בחשאי
נשק גרעיני
עושה מעשה חמור
ומסוכן מאד.

נתניהו הבטיח
שבשום אופן
לא יתן לאיראן
לעשות זאת.

איך ימנע זאת?
האם ישתמש
בנשק הגרעיני
שמדינת ישראל
יצרה בחשאי?