המסר של השבוע 

"חקירה"

לאחר יומיים של חקירה
בידי השב"כ
הובהל החשוד סאמר ערביד
.למחלקת טיפול נמרץ

אין הרבה סיכוי
:לחקירה אוביקטיבית
התקשורת הישראלית
כבר שפטה אותו
וקראה לו "מחבל" ו"רוצח"
.עוד בטרם נפתח משפטו