המסר של השבוע 

ביום שאחרי

בבחירות האלה
לא המפלגות ולא התקשורת
אינן מדברות
על הפלסטינים.
הצעות לפתרון
אינן מוזכרות.

ובינתיים בשטח:
פיגועים ופיצוצים
ושיגור טילים.

ביום שאחרי
הבעיה הבלתי פתורה
תתפוצץ בפנים של כולנו.