המסר של השבוע 

כבר עברה שנה

השבוע נציין שנה
למותו של איש השלום
אורי אבנרי.

במדינה החוסמת
בגסות וטפשות
כניסת חברות קונגרס
ונסחפת לעוד
הסלמה מיותרת
עם הפלסטינים
חזונו של אורי אבנרי
חשוב וחיוני יותר מאי פעם.