המסר של השבוע 

רק להוציא משם את הצבא

מר נתניהו, אין צורך
"לעקור" שום התנחלות.
צריך רק להוציא משם
את הצבא.

מתנחלים שירצו להשאר
תחת שלטון פלסטיני מלא -
אהלן וסהלן!

מי שלא ירצו, יוכלו להיות
ציונים טובים
ולעלות לישראל.