המסר של השבוע 

שישים ספינות דייג

שישים ספינות דייג
הוחרמו בלב ים.

שישים דייגים
חזרו הביתה
בלי דגים -
ובלי ספינה.

עכשיו, נתניהו מבטיח
להחזיר את הספינות.
אבל מלכתחילה,
למה החרימו אותן?