המסר של השבוע 

הברירה היא בידינו

פיגוע דקירה במזרח ירושלים
הוא תזכורת
לשלטון ישראל על הפלסטינים
שהשבוע מלאו לו
חמישים ושתיים שנה.

אם לא נסיים את הכיבוש
יחיה עוד דור
בשנאה ופחד.

הברירה היא בידינו:
להמשיך להיות
מדכאים צבאיים
או ללמוד לחיות
כשכנים טובים.