המסר של השבוע 

יש פרטנר

ממשלת ישראל ניהלה
מו"מ עם חמאס
והגיעה להסכם.
גם חמאס וגם ישראל עמדו
בביצוע חלקם בהסכם.

אם אפשר לדבר
אפילו עם חמאס,
אי אפשר יותר לטעון
ש"אין פרטנר".

05/04/19