המסר של השבוע 

חברון כקליפת אגוז

גם בבחירות האלה
יצביעו אלף מתנחלים
במובלעת חמושה
בלב העיר חברון.
מאתיים אלף הפלסטינים
שבקרבם בחרו המתנחלים לחיות
לא יוכלו להצביע
לממשלה השולטת עליהם.

כל עוד זה המצב,
ישראל לא תהיה
דמוקרטיה אמיתית
ולא תחיה בשלום.

28/12/18