המסר של השבוע 

נצא משם כבר!

כיבוש גורר התנגדות.
התנגדות גוררת דיכוי.
דיכוי גורר טרור וטרור נגדי.
קורבנות הטרור הם בדרך כלל
אנשים חפים מפשע.
החזקת השטחים הכבושים
תהפוך אותנו
לעם של רוצחים ונרצחים.
נצא מהשטחים הכבושים מיד!"

כך נכתב במודעה שפורסמה ב-22 לספטמבר 1967

21/12/18