המסר של השבוע 

חאן אל אחמר עודנו קיים

חאן אל אחמר
עודנו קיים.
וגם בית הספר,
שעליו גאוות הכפר.

תודות לאנשים
שאכפת להם
בארץ ובעולם.

בראש ובראשונה
תודות לעקשנותם
של תושבי הכפר.

פורסם ב"הארץ", 13/07/18