המסר של השבוע 

שני סוגים של חדשות

כותרות ראשיות:
צה"ל סיפק אוהלים
לפליטים סוריים.

ידיעה: צה"ל הרג
נער בן 14
בגבול עזה.
מתאים בקושי
לעמודים הפנימיים.

פורסם ב"הארץ", 06/07/18