המסר של השבוע 

היאוש של עזה

הממשלה דנה
שלוש שעות על
משבר הומניטרי,
מעשה ידי אדם,
ברצועת עזה
והחליטה...
לא להחליט.

ותושבי הדרום
ימשיכו לספוג
את תוצאות
היאוש של עזה.

פורסם ב"הארץ", 15/06/18