המסר של השבוע 

מה נשתנה הלילה הזה?

שבכל הלילות
אנו שולחים חיילים
לפשוט על הכפרים
ולקחת צעירים
לחקירה בשב"כ.

הלילה הזה
אנו חוגגים
את חג החרות.

פורסם ב"הארץ", 30/03/18