המסר של השבוע 

חוגגים ולא מבצעים

הצהרת בלפור
אינה מתיחסת
לזכויות הלאומיות של
"קהילות לא-יהודיות"
אלא רק לזכויות
אזרחיות ודתיות.
אבל אפילו את זה
מדינת ישראל מונעת
מן הפלסטינים.

מדבקות ובהן לחיצת-היד בין רבין וערפאת ישלחו לכל דורש/ת. יש לכתוב אל info@gush-shalom.org בכותרת "מדבקות רבין" ולציין כתובת-דואר ומספר המדבקות המבוקש

פורסם ב"הארץ", 10/11/17