המסר של השבוע 

מחשבות ביום של כיפור

ממשלה ה"חוגגת"
חמישים שנות
כיבוש והתנחלות

מובילה אותנו אל
עוד חמישים שנות
שנאה ושפיכות-
דמים.

פורסם ב"הארץ", 29/09/17