המסר של השבוע 

קרוב יותר אלינו

נתניהו מכריז על
זכותם של הכורדים
למדינה עצמאית.

לידיעת ראש-הממשלה:
קרוב יותר אלינו
יש עוד עם
שגם לו הזכות הזאת!

פורסם ב"הארץ", 15/09/17